Alt om Costa del Sol i Sydspanien
Sydspanien.dk

Malaga webcam
Malaga Webcam

Sydspanien.dk kan du læse alt om Costa del Sol - Andalusiens sydlige del.
Solkysten skaffer svar!
Skrevet af Solkysten
Har du et praktisk problem i din spanske hverdag? Send os et par linier, så forsøger vi at skaffe svar!
Når man vil tilbage til Danmark
? Et spørgsmål til brevkassen foranlediget af en sag for nylig, hvor en dansk statsborger bosiddende i Slesvig ikke kunne komme på dansk plejehjem, da han ikke var i stand til at transportere sig selv, men skulle transporteres i ambulance. Både de tyske og de danske myndigheder sagde nej. Socialministeren er gået ind i sagen, men endnu kender jeg ikke afgørelsen.
Hvorledes kan man sikre sig i følgende situation: Min hustru og jeg er residenter i Spanien. Jeg dør, og min hustru vil hjem til familien i Danmark, men er ikke i stand til at tage vare på sig selv. Kan man via offentlige eller private forsikringer sikre sig i denne situation?
Flemming Vive Hansen, Varde

!
Problemet opstår jævnligt, og engang imellem får det tilmed alvorlige menneskelige konsekvenser, fordi folk har udskudt de nødvendige beslutninger for længe.

Redaktionen kender ikke omstændighederne ved Slesvig-sagen, men først og fremmest skal et vigtigt princip slås fast: Når I bliver residenter i Spanien, overgår I til det spanske system. Fremover er det Spanien – ikke Danmark – der er hjemlandet, og jeres problemer med sygdom og alderdom skal løses inden for det spanske systems rammer. Den spanske forsorgssektor vil ikke betale for at transportere spanske residenter med plejebehov til Danmark, og hvis den ville, kunne den heller ikke – det er jo ikke danskernes opgave at modtage dem!

Som dansk statsborger har man naturligvis altid lov til at vende tilbage til Danmark og det danske system. Men det skal altså ske, mens man endnu er i stand til at tage vare på sig selv, eller har familie/venner som er parat til at yde den nødvendige hjælp.

Rejsen er i sig selv et stort problem. Er patienten så hjælpeløs, at det er nødvendigt med et ambulancefly, kan regningen løbe op i 10.000 euro. Men det er lige så vigtigt at gøre sig klart, at man ikke er inde i det danske system, blot fordi ambulanceflyet lander i en dansk lufthavn.

I Danmark skal man have en adresse for at kunne tilmeldes Folkeregistret og den offentlige sygesikring. Herefter kan man også blive skrevet op på den danske kommunes venteliste til et offentligt plejehjem, hvis man har behov for dette.

Det kræver altsammen at en eller anden har styr på tingene. Der har været triste eksempler på hjælpeløse ældre, som ikke kunne finde hjælp hos familien i Danmark efter årtier uden kontakt til denne, hvorefter de blev ”fanget”. Naturligvis ligger man ikke på gaden og dør i Spanien. Det offentlige sygehusvæsen har en meget høj kvalitet, men kan man ikke betale for en privat plejehjemsplads, vil man til gengæld komme til at stifte bekendtskab med et område, hvor den spanske standard stadig ligger langt under den danske.

Derfor bør man altid vende tilbage til Danmark i tide, hvis man ikke er sikker på at kunne arrangere og betale tingene i Spanien - og helt specielt hvis man heller ikke er sikker på at nogen i Danmark står parat til at tage imod og hjælpe med alt det praktiske.

Det er åbenbart ikke spørgerens situation, og dermed når vi frem til det andet spørgsmål: Kan man tegne en privat forsikring? Redaktionen har kendskab til en dyr, men komplet løsning i International Health Insurance danmark. Den dækker bl.a. 60 dages karenstid på et dansk plejehjem, når man kommer fra udlandet. Den dækker også hjemtransport, skønt her er der en lille finesse – en spansk resident har jo netop ikke ”hjemme” i Danmark. Så vidt vi ved, fortolker IHI dog ofte denne bestemmelse liberalt.
red.

Sygesikring i ferien
? Jeg har hørt om en forsikring der hedder E 111, er det en De kan anbefale, og hvordan får jeg fat i den, når jeg skal holde ferie i Spanien i to måneder? Det danske sygesikringsbevis gælder jo kun i en måned. Jeg har tidligere tegnet en tillægsforsikring i mit forsikringsselskab, men det er ret dyrt. Det er ren ferie, og jeg er på efterløn.
Camilla Bonnesen

!
I dag er de gamle papirblanketter, f.eks. E 111 og E 128, erstattet af EU-sygesikringsbeviset. Ligesom det danske sygesikringsbevis er EU-sygesikringsbeviset en offentlig sygesikring der er gratis for brugeren. Forskellen er, at EU-sygesikringsbeviset er gyldigt i op til et år ved ophold i EU-landene og Norge, Island, Liechtenstein samt Schweiz.

En anden vigtig forskel er at EU-sygesikringsbeviset kan anvendes i flere sammenhænge, hvor man ikke er dækket af det danske sygesikringsbevis. EU-sygesikringsbeviset kan f.eks. bruges på forretningsrejser, mens det danske sygesikringsbevis kun gælder til rene ferie- og studierejser. EU-sygesikringsbeviset dækker også den nødvendige behandling og efterkontrol af visse kroniske sygdomme. Derfor har man tit nytte af det, selv om opholdet varer mindre end en måned.

For at få et EU-sygesikringsbevis udstedt i Danmark, skal man mindst en uge i forvejen henvende sig i sin kommune, som har ansvaret for udstedelsen.

Med EU-sygesikringsbeviset får man ret til behandling på de samme vilkår, som gælder for offentligt sygesikrede i udlandet, i dette tilfælde Spanien. I nogle henseender har spanierne bedre betingelser end danskerne, i andre er det omvendt, men den offentlige sundhedssektor tilbyder fuld garanti i begge lande.
Det, som EU-sygesikringsbeviset ikke tilbyder (i modsætning til det danske sygesikringskort), er f.eks. hjemtransport ved sygdom og død.

Amtrådsforeningen har udgivet en udmærket pjece om reglerne for det danske sygesikringsbevis i udlandet. Den findes også på Internettet:
www.arf.dk/Sundhed/Sygesikring/Rejsesygesikringen.htm.
www.im.dk/publikationer/skal_du_rejse/spanien.pdf  ligger Indenrigs- og Sundhedsministeriets pjece om EU-sygesikringsbeviset.                   
red.

Skatter og afgifter
? Jeg vil være taknemlig for svar på følgende spørgsmål: 1) Er der i Spanien særlige regler for beskatning af folkepension? 2) Skal folkepensionister ikke betale ”basura” afgift?
GT

Vi får jævnligt forespørgsler om skatten, der naturligvis interesserer alle. På den anden side kan vi ikke give personlige svar til alle, og må nøjes med at henvise til vores håndbog ”Bo på Solkysten 2007” (sælges bl.a. på redaktionen og via www.solkysten.net). Ved hjælp af den kan de fleste almindelige skatteydere relativt nemt beregne deres skat efter fradrag. For folkepensionister er der fradrag som vokser med alderen.

Med hensyn til det andet spørgsmål – ”basura” eller renovation – er denne en kommunal afgift. Mange kommuner har rabat på kommunale afgifter og skatter til forskellige grupper – hyppigt folk med fast adresse i kommunen, eller folk som betaler inden en bestemt skæringsdato. Det kan udmærket tænkes, at folkepensionister også er begunstiget nogle steder, men det må man forhøre sig om på rådhuset, hvor man bor.
red.

Sikring i overgangsperioden
? Vi er et ægtepar, der har købt hus i Cómpeta og ønsker at bo der fast.
Da en af os har folkepension i Danmark, kan vi begge blive optaget i den spanske sygesikring med en E 121 formular.

Vores problem er, om vi kan blive optaget med E 121 lige efter at vi har afleveret vores ansøgninger om residencia, eller om der går lang tid før vi bliver optaget i den spanske sygesikring.
I Danmark anbefaler Indenrigs- og Sundhedsministeriet kommunerne at udstede et EU-sygesikringskort med en given gyldighedstid (i min kommune et år) og en E 121 med gyldighed fra udløbet af EU-sygesikringskortet. Dette er begrundet med, at der kan gå lang tid før man bliver optaget i den spanske sygesikring.

I jeres håndbog "Bo på Solkysten 2007” fremgår det, at man får de fornødne papirer efter ca. to uger, og andre har fortalt mig, at det er tilstrækkeligt med E 121. Hvad er rigtigt? Er EU-sygeforsikringskortet overflødigt?

Er det rigtigt, at vi skal have to originale E 121 formularer pr. person, eller er det nok med en og eventuelle kopier af denne?
Birgit & Mogens

! I øjeblikket er det således, at det er tilrådeligt at bede om et EU-sygesikringskort inden udrejsen fra Danmark. Så er man både dækket under rejsen og i den første periode i Spanien, hvor man forbereder dokumentationen om residencia-ansøgning og tilmelding til den offentlige spanske sygesikring.
Man kan godt præsentere E 121 modellen hos den spanske sygesikring, inden EU-sygesikringskortet udløber, men man bliver først tilmeldt fra den dag, EU-sygesikringskortet udløber. Dette bør fremgå af E 121 modellen.

I virkeligheden er det uden større betydning, idet EU-sygesikringsbeviset tilbyder danskere i Spanien samme service som indehaverne af det spanske sygesikringskort.

Ca. ti dage efter at EU-sygesikringskortet er udløbet, skal man med post modtage et dokument fra Seguridad Social, der bekræfter tilmeldingen til den spanske sygesikring. Når man har modtaget dette dokument, kan man gå ned på det lokale lægecenter og vælge en fast læge og evt. børnelæge.
Man skal ved samme lejlighed udfylde en formular, så man kan få udstedt et rigtigt sygesikringskort, men indtil dette sker, anvender man blot det tilsendte dokument. Bemærk at der som regel går mindst ni måneder, inden man modtager det endelige spanske sygesikringskort.

Hver person skal have to originale E 121 modeller med til Spanien. Jeg kan tilføje, de helst skal underskrives og stemples i en anden farve end sort af kommunen eller Den Sociale Sikringsstyrelse i Danmark. Således kan man nemlig skelne originaler fra fotokopier.
Civiløkonom , Heidi S.
Andersen“CYC Asesoría Legal y Tributaria”, Fuengirola

Har du et spørgsmål, kontakt os:
Fax: 952 46 28 22 eller send en e-mail: per-ole@solkysten.net
Tilmeld nyhedsbrevVersion til udskrift · Send til en ven


Solkysten
Skrevet af: Solkysten
Denne artikel er bragt med tilladelse fra Magasinet Solkysten. Gå direkte til hjemmesiden: Solkysten

Læs flere artikler fra samme udgave af Solkysten
Solkysten - Marts 2007
Solkysten - Marts 2007

Sydspanien.dk
Fakta om Spanien
Real Estate | Rentals | Rejseoversigten - Spanien | Rejs-Med.dk til Spanien | Klikket.dk om Spanien | Billig-Flybillet.dk | Flybilletter til Spanien | Flyrejser - Andre lande | Boliger | Bolig | Billeje Malaga