Alt om Costa del Sol i Sydspanien
Sydspanien.dk

Malaga webcam
Malaga Webcam

Sydspanien.dk kan du læse alt om Costa del Sol - Andalusiens sydlige del.
Dansk disharmoni
Skrevet af Solkysten
Danmark har ligesom de øvrige medlemmer af EU forpligtiget sig til stedse at søge en harmonisering af love og forordninger.
Enten man bryder sig om EU eller ej, er det formentlig en bestemmelse, alle kan gå ind for. Jo mere lighed, der er i lovgivningen landene imellem, jo færre konflikter. Det ser ud til at virke, og det er da godt.
Når nu skatteministeren og de politiske partiers skatteordførere går ind for ensidigt at ophæve dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Spanien, er man inde på et galt spor. Deres hensigt er, at Danmark skal have beskatningsretten til udbetalinger af pensioner fra Danmark, hvor det i dag - og efter råd fra OECD - er bopælslandet, der har beskatningsretten.

Et sådant tiltag er et skridt mod større disharmoni. Hvis Danmark kommer igennem med det, kan det friste Tyskland og England til at forsøge noget lignende overfor Frankrig og Spanien. De fire lande har igennem historien utallige gange været i konflikt med hinanden, og de skulle nødigt provokeres til at gå i gang med det igen.

Det er grotesk, at ministeren begrunder ønsket om en opsigelse af dobbeltbeskatnings-overenskomsten med, at Danmark ved domstolen i Strasbourg den 30. januar 2007 tabte retssagen, som var anlagt af EU mod Danmark. Dommen og dobbeltbeskatningsoverenskomsten har ikke noget med hinanden at gøre. Begrundelsen for, at Danmark blev dømt, er at landet har et særegent pensionssystem i forhold til andre lande. Det favoriserer danske pensionsselskaber og er fra et EU-synspunkt konkurrenceforvridende.
Ministeren og embedsmændene har valgt ikke at foreslå ændringer af pensionssystemet, som man kalder “et enestående system”. Systemet er karakteriseret ved at favorisere alderdomsopsparing ved at give skatteudsættelse. Formuen udgør i dag ca. 2300 mia. kr, og den udskudte skat ca. 1100-1300 mia. kr.

I stedet har man udarbejdet to lovforslag: et vedrørende ændring af pensionsbeskatningsloven, og et andet vedrørende beskatning af visse pensionskapitaler m.v. Det første giver fradrag ved indbetaling til godkendte udenlandske pensionsselskaber. Det foreslås, at nogle af bestemmelserne får virkning fra 1. november 2007, andre fra 1. januar 2008, og resten fra 1. januar 2009. De to love foreslås at træde i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

De to forslag har været til høring, men er ikke behandlet af Folketinget, som træder sammen den 2. oktober. Formentlig opfylder forslagene kravene i dommen. Men man kræver, at de udenlandske pensionskasser skal føre to lister over indskydere, en for danskere, og en for andre EU-borgere. Disharmonering, der vil noget!

Venter på opsigelsen
For nærværende er der ikke fremlagt lovforslag om ensidig ophævelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsten. En sådan lov er er unødvendig for at gennemføre de to andre love, men det forventes, at den alligevel vil blive fremlagt i september. Den kan først behandles af Folketinget i oktober.

Foreningen “Redan España”, der blev startet tidligere på året, er nu godkendt af de spanske myndigheder og som sådan en officiel, spansk forening. Dens formål er at modvirke, at dobbeltbeskatningsoverenskomsten bliver ændret til ugunst for medlemmerne. Det er før set, at et lovforslag er blevet ændret eller helt er bortfaldet (Jordlovene), hvis der mobiliseres tilstrækkelig stor modstand. Derfor opfordrer vi alle berørte til tilmelding på hjemmesiden (www.redan.es).

Det er omkostningsneutralt for Danmark, om en dansk pensionist bor i Danmark eller i Spanien. Danmark taber personbeskatning, moms og en årlig godtgørelse på ca. 16.000 kr. til de spanske myndigheder for hver person, der flytter til Spanien.

Til gengæld sparer Danmark sundheds- og alderdomsomkostningerne, som herefter er Spaniens og den pågældendes eget ansvar. Hver gang en pensionist flytter til Spanien, bliver der desuden en bolig ledig, køen til behandling af en sygdom bliver kortere, behovet for plejehjemsassistance mindre, osv.

Der er ingen grund til, at Danmark skal indlede en konflikt med en ventligtsindet nation som Spanien. Tværtimod bør man hellere søge et samarbejde. Tænk, hvilken luft det kunne give i det danske sundhedssystem, hvis Danmark kunne få Spanien til at tage vare på 10.000 pensionister i stedet for de kun ca 3.000, der er i dag! Danmark har over en million folkepensionister samt flere hundrede tusinder førtidspensionister, invalidepensionister og efterlønnere.

En femtedel af kommende pensionister tilkendegiver, at de godt kunne tænke sig et otium under varmere himmelstrøg. Men kun to pct. gør alvor af det!

Claus Carøe,
bestyrelsesmedlem Redan
Tilmeld nyhedsbrevVersion til udskrift · Send til en ven


Solkysten
Skrevet af: Solkysten
Denne artikel er bragt med tilladelse fra Magasinet Solkysten. Gå direkte til hjemmesiden: Solkysten

Læs flere artikler fra samme udgave af Solkysten
Solkysten - September 2007
Solkysten - September 2007

Sydspanien.dk
Fakta om Spanien
Real Estate | Rentals | Rejseoversigten - Spanien | Rejs-Med.dk til Spanien | Klikket.dk om Spanien | Billig-Flybillet.dk | Flybilletter til Spanien | Flyrejser - Andre lande | Boliger | Bolig | Billeje Malaga