Alt om Costa del Sol i Sydspanien
Sydspanien.dk

Malaga webcam
Malaga Webcam

Sydspanien.dk kan du læse alt om Costa del Sol - Andalusiens sydlige del.
© photo-dave - Fotolia.com
© photo-dave - Fotolia.com
Hvor svært kan det være?
Skrevet af Solkysten
Som jeg skrev i Solkystens juli nummer, kan det være en meget ulige kamp at vinde over skattevæsenet.
2. del

I en aktuel sag lavede skattevæsenet en lang række konkrete fejl, som ikke desto mindre blev ignoreret helt op gennem Landsskatteretten. Heldigvis var skatteyderen til syvende og sidst i stand til at løfte bevisbyrden i Østre Landsret, der gav ham medhold i, at han var fraflyttet Danmark og emigreret til Frankrig.

Sagt helt populært blev Landsskatterettens afgørelse truffet på et antal usandheder, der gang på gang blev anerkendt, men man ville ikke tage konsekvensen af dem, men fastholdt, at det ikke havde nogen betydning. Hvorfor har skattevæsenet denne magt? Man kan i hvert fald ikke kalde det for retssikkerhed.
Sagen i Østre Landsret handlede om årene 1999 og 2000. Efterfølgende blev også 2001 et stridspunkt, men da der var givet tilsagn om genoptagelse i Landsskatteretten for 2001, hvis manden vandt i Landsretten for de to første år, blev 2001 efterfølgende rettet, så også skattepligten her var ophørt, og han kun var begrænset skattepligtig.

Manden flyttede fra kone og børn på grund af varig uoverensstemmelse mellem ægtefællerne. Selvom der gik to et halvt år, før der forelå en formel separationsbevilling, er det almindelig praksis i civilretten, at de ikke længere anses som ægtepar efter hans flytning til sommerhuset. Hustruen fik den fulde forældreret over begge fællesbørn og overtog deres fælles hus. I skødet ved overdragelsen af hans del af huset, var det hans adresse i Frankrig, der var anført.

Alle disse almindeligheder ignorerede man helt op gennem Landsskatterettens behandling. Man påstod oven i købet, at han jo havde bevaret sin adresse i Danmark, fordi han ved fraflytningen fra sommerhuset i januar 1998 fortsat var begrænset skattepligtig til Danmark af sin del af sommerhuset; derfor er systemet indrettet således, at hans skatteadresse i denne relation bliver på rådhuset i sommerhuskommunen. Men skattevæsenet brugte det som et argument for at fastholde hans bopæl og fulde skattepligtig i Danmark.
Allerede pr. 15. januar 1999 havde de kompetente franske skattemyndigheder skriftligt bekræftet, at manden var fuldt skattepligtig i Frankrig. De franske selvangivelser for 1999 og 2000 anførte, at hustru og børn havde bopæl i Frankrig, eftersom der ikke forelå en officiel separationsbevilling.

Da hele balladen startede i 2000, blev der igangsat en såkaldt ”mutual argreement procedure”, hvilket vil sige, at de danske skattemyndigheder retter henvendelse til de franske skattemyndigheder for at få afgjort, hvem der har beskatningsretten i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten. Danskerne opstillede en række forudsætninger og stillede på dette grundlag en række spørgsmål til franskmændene. Imidlertid var det en række meget ledende spørgsmål, man stillede, blandt andet fordi man forudsatte fra dansk side, at han havde bopæl i Danmark, at hans kone boede her og ligeledes hans børn.

Så under disse omstændigheder svarede Frankrig selvfølgelig tilbage, at ”….han havde sit skatteretlige domicil på det sted, hvor han havde sin faste bopæl, forstået som det sted, med hvilket han havde de stærkeste personlige forbindelser”. Det blev således til Danmark. Under sådanne omstændigheder kæmper selv guderne forgæves.

Man lagde vægt på, at han enkelte gange havde lånt en seng hos sin far og hos sin bror i Danmark, men han havde dog aldrig selv haft en nøgle til nogen af stederne. Man fastslog ganske enkelt, at han havde haft mulighed for at overnatte i sommerhuset, hos sin far og hos sin bror. ”Det kan ikke føre til et andet resultat, at klageren har fremlagt oplysninger, hvoraf det fremgår, at der har været et begrænset forbrug af el og vand i sommerhuset, idet elopvarmningen af sommerhuset de facto suppleres med brug af brændeovn”.

Dette står i afgørelsen til trods for, at skorstensfejeren dokumenterede det modsatte. Og desuden er det vel almindeligt, at man kan overnatte en enkelt gang hos sin far eller hos sin bror, uden at dette betragtes som fast bopæl.

Heldigvis fastslog Landsretten til syvende og sidst, at manden var hjemmehørende i Frankrig. Men tænk engang på alle de trængsler og omkostninger, både af menneskelig og økonomisk karakter, man skal igennem, udelukkende fordi skattevæsenet kædede de fejlagtige oplysninger sammen på en sådan måde, at man afskar manden fra at løfte bevisbyrden.

Retfærdigheden skete dog fyldest til sidst bortset fra, at nu er sagen så havnet hos de lokale myndigheder igen, fordi de er blevet pålagt at udarbejde skatteansættelser på grundlag af begrænset skattepligt til Danmark. Dette har medført, at man på grundlag af alle hans flyskemaer har beregnet, at han skal betale skat for 78 dages løn i hvert af årene, fordi han har opholdt sig i enkelte dage og fraktioner af dage i forbindelse med start og landing fra Kastrup Lufthavn. Man har i denne forbindelse glemt hos de lokale skattemyn-dighezder, at det i Landsskatterettens afgørelse er understreget, at beskatningsretten tilkommer den stat, hvor man er hjemmehørende.

Så nu starter slagsmålet forfra, og efter mit bedste skøn er der simpelthen tale om ren chikane, fordi man ikke vil finde sig i at tabe sagen helt og dermed totalt miste ansigt!


Tilmeld nyhedsbrevVersion til udskrift · Send til en ven


Solkysten
Skrevet af: Solkysten
Denne artikel er bragt med tilladelse fra Magasinet Solkysten. Gå direkte til hjemmesiden: Solkysten

Læs flere artikler fra samme udgave af Solkysten
Solkysten - September 2007
Solkysten - September 2007

Sydspanien.dk
Fakta om Spanien
Real Estate | Rentals | Rejseoversigten - Spanien | Rejs-Med.dk til Spanien | Klikket.dk om Spanien | Billig-Flybillet.dk | Flybilletter til Spanien | Flyrejser - Andre lande | Boliger | Bolig | Billeje Malaga