Alt om Costa del Sol i Sydspanien
Sydspanien.dk

Malaga webcam
Malaga Webcam

Sydspanien.dk kan du læse alt om Costa del Sol - Andalusiens sydlige del.
© absolut_100 - Fotolia
© absolut_100 - Fotolia
Når ulykken sker
Skrevet af Solkysten
Der er desværre altid en risiko for at blive involveret i en trafikulykke, og så er det vigtigt at vide hvorledes man skal håndtere sagen.
Noget af det første man skal gøre er at udfylde “el parte de declaración amistosa”. Det er et skema, der ligger i bilens forsikringspapirer, som altid skal ligge i bilens handskerum. Her har man mulighed for at tegne en skitse over, hvordan ulykken skete.

At parterne udfylder dette dokument betyder ikke at skyldsspørgsmålet dermed er afklaret.
Skulle man undtagelsesvis ikke være i besiddelse af “el parte de declaración amistosa”, er det vigtigt at de involverede parter på anden måde nedfælder deres forklaring.

I øvrigt er det en god ide at have et engangskamera liggende i bilen, så man kan tage fotos inden bilerne flyttes. De kan være vigtigt bevismateriale ved en eventuel retssag.

Det er ikke altid nødvendigt at involvere politiet i mindre ulykker, men hvis en af parterne nægter at udfylde “el parte de declaración amistosa”, skal de tilkaldes omgående, så der kan optages rapport til brug ved en senere retssag.

Lonnie fra vores kontor har også været nødt til at tilkalde politiet, da hun var involveret i et mindre uheld. Selv om hun straks indrømmede, at hun var skyld i ulykken ved ikke at have overholdt bremselængden, blev den ene af de involverede parter så vred, at han var ved at slå stakkels Lonnie ihjel. Hun skønnede derfor, det var nødvendigt at tilkalde politiet for at dæmpe gemytterne.

Personskade
Er man kommet til skade ved ulykken, skal man opsøge lægen eller skadestuen - også selv om man ikke synes, det er særlig alvorligt. For det første kan skaden være værre end det umiddelbart ser ud til, og for det andet vil lægens udtalelser danne grundlag for vurderingen af eventuel erstatning. Der vil naturligvis være forskel på størrelsen af den erstatning, der gives for et forstuvet håndled, og den der gives i tilfælde af piskesmæld, som kan give livsvarige men.

Har man behov for flere behandlinger, skal man sørge for at lægen noterer hver behandling i en journal, der senere indleveres som bilag til retten.

Det er også vigtigt at få en “rigtig” faktura ved enhver behandling, uanset om det er hos læge, massør eller lignende. En kassebon er ikke tilstrækkelig. I første omgang må man selv betale for diverse behandlinger, men disse udgifter vil man senere få dækket af forsikringen.

Rettens gang
Den strafferetssag, der kan komme ud af en trafikulykke, starter med at de implicerede parter bliver indkaldt for at afgive forklaring.

Kun de færreste udlændinge har så gode sprogkundskaber og kendskab til lovgivningen, at de kan klare sig uden advokatbistand. Kontakt din advokat, så ved du sagen bliver fremlagt på den korrekte måde, og det kan være afgørende for sagens udfald.

Hvis der er tale om personskade, og skadelidte har fået men af ulykken eller stadig går til behandling, skal man anmode om at der er en retsmediciner til stede. Vedkommende skal have udleveret lægejournaler og vil herefter “overtage” patienten for at komme med en retslig vurdering.
Under sagen skal man endvidere fremlægge sit erstatningskrav, både hvad angår reparation af bilen, lægeudgifter, medicinudgifter, taxakørsel o.s.v. Er man ikke i besiddelse af korrekt udformede fakturaer, vil det pågældende erstatningskrav blive afvist.

Er der ikke sket svære personskader og er parterne stort set enige om skyldsspørgsmålet, vil sagen som regel ikke ende i kriminalretten, men blive løst ad den civile vej. Det vil i så fald typisk være parternes advokater og forsikringsselskaber, der forhandler sagen på plads.

I civilretten kan man ikke anmode om en retsmediciners tilstedeværelse, men skadelidte skal sørge for at have udtalelser fra den behandlende læge. Modpartens forsikringsselskab vil typisk forlange skadelidte undersøgt af en læge, der er udpeget af dem.

Alt efter forsikringssummens størrelse vil sagen enten blive færdigforhandlet som mundtlig procedure eller som ordinær retssag.

Den mundtlige procedure indebærer at sagen afgøres under ét retsmøde, hvor såvel anklager som anklagede afhøres. og hvor man fremlægger beviser. Herefter afsiges dommen.

Ved den ordinære retssag er der to retsmøder. Først fremlægger parterne bevismateriale og aflægger forklaring - ledsaget af deres respektive advokater. Når dommerne har haft mulighed for at gennemse bevismaterialet indkaldes parterne til mundtlig afhøring, og herefter afsiges dommen.


Tilmeld nyhedsbrevVersion til udskrift · Send til en ven


Solkysten
Skrevet af: Solkysten
Denne artikel er bragt med tilladelse fra Magasinet Solkysten. Gå direkte til hjemmesiden: Solkysten

Læs flere artikler fra samme udgave af Solkysten
Solkysten - April 2007
Solkysten - April 2007

Sydspanien.dk
Fakta om Spanien
Real Estate | Rentals | Rejseoversigten - Spanien | Rejs-Med.dk til Spanien | Klikket.dk om Spanien | Billig-Flybillet.dk | Flybilletter til Spanien | Flyrejser - Andre lande | Boliger | Bolig | Billeje Malaga