Alt om Costa del Sol i Sydspanien
Sydspanien.dk

Malaga webcam
Malaga Webcam

Sydspanien.dk kan du læse alt om Costa del Sol - Andalusiens sydlige del.
© Leah-anne Thompson - Fotolia
© Leah-anne Thompson - Fotolia
Dejligt at vinde over skattevæsenet
Skrevet af Solkysten
Og især, når det er en helt principiel sag, der har varet 6-7 år, inden Østre Landsret gav min klient medhold!
Emnet var mit speciale om bopæl og skattepligt i forbindelse med emigration, og sagen startede i december 2000, hvor klienten kontaktede mig med et ”skrankepave-problem”. Han kunne ganske enkelt ikke få den lille landkommune til at realitetsbehandle sin klage. Vi måtte først ind over Landsskatteretten, der traf afgørelse om, at de skulle realitetsbehandle klagen. Kommunen hævdede, at klagefristen var overskredet. Sagen er et skoleeksempel på, hvordan skattemyndighederne tillader sig at bygge videre på grundlag af fejl og mangler, de selv har skabt.

Jeg blev inddraget på et tidspunkt, hvor der løbende havde været kommunikation mellem min klient og den lokale skatteforvaltning, hvor det garanteret var den første sag af sin slags. Der er tale om en typisk sommerhuskommune, hvor min klient på grund af separation fra sin kone, meldte adresseflytning til sommerhuset, inden han 24 dage senere flyttede til Norge. Han flyttede senere til England og sluttede med at flytte til Frankrig, hvor han lejede sig en lejlighed i nærheden af Nice. Han var lønmodtager med en relativ stor indkomst, så kommunen så i øjnene alle de gode skattekroner, de kunne få i kassen.

Til brug for at holde fast i min klient som skattepligtig i Danmark, havde man anvendt ”falske beviser” i form af manglende aflæsning af vandforbrug og afhentning af renovation. Sommerhuset var ubrugeligt som helårsbolig, hvilket i øvrigt også var ulovligt (ældre træhus uden mulighed for isolering). Som følge af meget lille anvendelse i vinterhalvåret, var vandmåleren ikke blevet aflæst i flere år, så forbruget var skønsmæssigt ansat. Desuden havde kommunens tekniske forvaltning oplyst skatteforvaltningen om, at der var afhentet renovation hver uge. I forbindelse med sagen i Østre Landsret udtalte en særlig sagkyndig sig desuden om elforbruget, hvis huset skulle anvendes som helårsbolig med elopvarmning. Der var i forvejen elradiator i badeværelset for at holde huset frostfrit.

Da vandmåleren endelig blev aflæst var der over nogle år totalt anvendt meget mindre, end de skønnede tal for et enkelt år. Ved helårsbeboelse ville elforbruget have været 20-30 gange mere end det faktiske forbrug, og angående renovationen viste det sig, at det var naboens hus, der havde været anvendt til helårsbeboelse, og hvor der var afhentet renovation hver uge. Dette blev erkendt af teknisk forvaltning.
Trods disse faktuelle fejl fastholdt skattevæsenet sin påstand om, at min klient havde bibeholdt bopæl i sommerhuset; selv Landsskatteretten lukkede øjnene for de fejlagtige oplysninger.

Sagens substans var altså, om min klient havde bopæl og dermed fortsat var fuldt skattepligtig til Danmark. I Østre Landsret var vi i stand til at løfte bevisbyrden for, at han ikke havde bibeholdt bopæl og dermed fuld skattepligt i Danmark. Men det giver dog stof til eftertanke, at man selv fra Landsskatterettens side lukker øjnene for faktuelle fejl, når man træffer afgørelse. Selvom jeg hele tiden kunne være i tvivl om udfaldet – især efter afgørelsen fra Landsskatteretten, siger min erfaring mig, at hvis vi ikke havde fået medhold til sidst, ville det have været den mest uretfærdige afgørelse, jeg har oplevet.

Der blev ikke afsagt en egentlig dom, eftersom Kammeradvokaten (statens advokat) havde oplyst, at han ville være tilfreds med en såkaldt tilkendegivelse, der går ud på, at dommerne efter en votering oplyser, at hvis der skulle afsiges dom, blev resultatet sådan og sådan. I vores tilfælde altså, at vi vandt sagen.


Tilmeld nyhedsbrevVersion til udskrift · Send til en ven


Solkysten
Skrevet af: Solkysten
Denne artikel er bragt med tilladelse fra Magasinet Solkysten. Gå direkte til hjemmesiden: Solkysten

Læs flere artikler fra samme udgave af Solkysten
Solkysten - April 2007
Solkysten - April 2007

Sydspanien.dk
Fakta om Spanien
Real Estate | Rentals | Rejseoversigten - Spanien | Rejs-Med.dk til Spanien | Klikket.dk om Spanien | Billig-Flybillet.dk | Flybilletter til Spanien | Flyrejser - Andre lande | Boliger | Bolig | Billeje Malaga