Alt om Costa del Sol i Sydspanien
Sydspanien.dk

Malaga webcam
Malaga Webcam

Sydspanien.dk kan du læse alt om Costa del Sol - Andalusiens sydlige del.
Solkysten skaffer svar!
Skrevet af Solkysten
Har du et praktisk problem i din spanske hverdag? Send os et par linier, så forsøger vi at skaffe svar!

? I august 2006 var der en artikel skrevet af Martin Davidsen om en særlig lav beskatning af privattegnede firmaadministrerede pensioner. Vil følgende pensionssammensætning kunne falde ind under denne kategori:
ATP.
Folkepension.
Firmapension.
Sidstnævnte dannedes ved at firmaet tilbageholdt 6 pct. af gagen igennem hele ansættelsesperioden. Firmaet indskød varierende procentsatser for til enhver tid at kunne opfylde myndighedernes krav om kapitalsikkerhed.
Birger Hansen
! I november vedtog det spanske parlament en omfattende skattereform for såvel virksomhedsbeskatning som personbeskatning med skattelettelser for mange grupper. Af særlig interesse for mange af Solkystens læsere er naturligvis den fremtidige beskatning af forskellige typer af pension og formueafkast.
Når danskerne beslutter sig for at nyde deres otium som skatteresidenter i Spanien, medbringer de en vifte af forskellige typer af pensioner, som hernede beskattes ret forskelligt. Jeg benytter læserens spørgsmål som anledning til en større artikel, der har til formål at bringe klarhed over, hvordan de enkelte pensioner beskattes.
Man skelner mellem følgende typer af beskatning:
1) Beskatning i Danmark som følge af bestemmelserne i dobbeltbeskatningsaftalen mellem Spanien og Danmark.
2) Beskatning som almindelig indkomst efter en progressiv skatteskala og en række fradragsmuligheder i den skattepligtige indkomst.
3) Beskatning af private livrenter og ratepensioner med særlige fradrag. I praksis falder også private, men firmaadministrerede ordninger ind under denne kategori.
4) Beskatning af pensioner indbetalt af arbejdsgiveren / brancheorganisationen.
5) Beskatning af forskellige typer af formueafkast.

Ad 1: Beskatning i Danmark. Til denne kategori hører alle tjenestemandspensioner. Endvidere har Danmark ret til at beskatte indkomst for arbejde udført i Danmark, f.eks. honorar for bestyrelsesposter, afkast fra ejendomme beliggende i Danmark mv. Det sker som begrænset skattepligtig, hvis man samtidig er skatteresident i Spanien. Udbetaling af danske kapitalpensioner er ligeledes omfattet af dansk beskatning.

Ad 2: Beskatning som almindelig indkomst. Beskatningen beregnes efter en ny forenklet skatteskala med blot fire trin fra 24 pct. for skattepligtige indkomster op til 17.360 euro, stigende til 43 pct. for skattepligtige indkomster over 52.360 euro.
Før man når frem til den skattepligtige indkomst gives betydelige fradrag, som for de flestes vedkommende andrager mellem 8500 og 10.000 euro. Alle pensioner, der anses for en erstatning for almindelig indkomst, beskattes under denne kategori. Det gælder folkepension, efterløn, sociale førtidspensioner og ATP samt visse typer arbejdsgiver-pensioner. Fradrag kan overføres mellem ægtefæller.
Eksempel: En enlig pensionist med en pension på 16.000 euro og ingen anden type indkomst fratrækker sine fradrag, anslået til 9000 euro, og skal betale 24 pct. af 7000 euro = 1680 euro i skat. Det svarer til 10,5 pct. af pensionen.

Ad 3: Beskatning af private livrenter og ratepensioner. En del af de årlige udbetalinger beskattes med en fast sats på 18 pct. uanset udbetalingens størrelse. Andelen, der beskattes, fremgår af skemaet til denne artikel.
Eksempel: En person med en 10-årig ratepension og en årlig udbetaling på 50.000 euro medtager 16 pct. (= 8000 euro) til beskatning. Af de 8000 euro betales 18 pct. i skat, dvs. 1440 euro. Det svarer til knap 3 pct. i skat af den samlede udbetaling.
For de flestes vedkommende vil en skat af denne type blive halveret i 2007 i forhold til tidligere år. Indexkontrakter vil blive beskattet efter samme retningslinier.

Ad 4: Beskatning af rate- og andre pensioner indbetalt af arbejdsgiver og/eller brancheorganisation. Ordningerne under denne kategori er mangeartede, og det vil som regel være nødvendigt med individuel rådgivning for at fastslå, hvordan den enkelte pension skal beskattes. Ofte vil der være tale om pensionsformer, der erstatter almindelig indkomst, og derfor skal beskattes som sådan efter den almindelige skatteskala.
Mange pensionister har dog blandede pensioner, hvor en del af pensionsindbetalingen er arbejdsgiverbetalt og en anden del arbejdstagerbetalt. Her kan der opstå tvivl om beskatningsformen, idet Spanien ikke har et tilsvarende produkt. Mange kommende skatte-residenter vælger at opdele og omdanne sådanne pensionstyper til private ordninger flere år før der tages permanent ophold i Spanien.

Ad 5: Beskatning af forskellige typer af formueafkast. Med den nye skattereform er der indført en enhedsskat på 18 pct. på alle former for kapitalindkomst. Det gælder f.eks. renteindtægter, udbytter, aktieavancer, afkast fra livsforsikringspolicer mv.
Tidligere var det et krav til aktieinvestorer, at ejerperioden var mindst et år for at undgå beskatning efter den almindelige skatteskala. Denne begrænsning er taget ud af den nye lov. Alle aktieavancer beskattes med 18 pct. uanset ejertid. Personer med indtægter fra udbytter vil ligeledes opleve en skattelettelse, efter at dette område er flyttet fra beskatning efter skatteskalaen til enhedsbeskatning på 18 pct. Specielt personer med holdingselskaber i Danmark forudses at ville udnytte den nye lempeligere beskatning til at overføre midler fra disse selskaber.

Martin Davidsen
Advokatfirmaet
Mona Elisabeth Davidsen

Har du et spørgsmål, kontakt os:
Fax: 952 46 28 22 eller send en e-mail: per-ole@solkysten.net


Tilmeld nyhedsbrevVersion til udskrift · Send til en ven


Solkysten
Skrevet af: Solkysten
Denne artikel er bragt med tilladelse fra Magasinet Solkysten. Gå direkte til hjemmesiden: Solkysten

Læs flere artikler fra samme udgave af Solkysten
Solkysten - April 2007
Solkysten - April 2007

Sydspanien.dk
Fakta om Spanien
Real Estate | Rentals | Rejseoversigten - Spanien | Rejs-Med.dk til Spanien | Klikket.dk om Spanien | Billig-Flybillet.dk | Flybilletter til Spanien | Flyrejser - Andre lande | Boliger | Bolig | Billeje Malaga