Alt om Costa del Sol i Sydspanien
Sydspanien.dk

Malaga webcam
Malaga Webcam

Sydspanien.dk kan du læse alt om Costa del Sol - Andalusiens sydlige del.
© Zsolt Nyulaszi - Fotolia.
© Zsolt Nyulaszi - Fotolia.
Din skat i Spanien
Skrevet af Solkysten
Spanske skattepligtige skal indgive deres selvangivelse af indkomst og formue i maj og juni, idet sidste frist for betaling af disse skatter er den 30. juni.
Det første spørgsmål, der melder sig, er naturligvis hvorvidt man er fuldt skattepligtig til Spanien.
Dernæst skal man vide, hvilke grupper af skattepligtige, der har pligt til at udfylde og aflevere selvangivelsen – denne pligt omfatter nemlig ikke alle.

Skattepligten
Alle, der har opholdt sig mere end 183 dage i landet inden for sidste kalenderår, er fuldt skattepligtige til Spanien. Skattepligten gælder også for indkomster optjent uden for Spaniens grænser.
Modtagere af pension eller overførselsindkomst, der hidrører helt eller delvist fra udlandet, kan kun undlade at indsende selvangivelse, hvis indkomsten ikke overstiger 8000 euro.
Lønmodtagere, der har betalt a conto kildeskat til Spanien, kan undlade at indsende selvangivelse, hvis årsindkomsten ikke overstiger 22.000 euro og er optjent hos en enkelt arbejdsgiver.
Pas på - en del danske pensionister har tidligere år blandet de to indkomstgrænser sammen og undladt at indsende selvangivelse, fordi deres pensionsindtægter ikke oversteg 22.000 euro. Dette er ikke korrekt, fordi de jo ikke har betalt a conto kildeskat af deres pensions-indtægter.
Selvstændige skal altid indgive selvangivelse, uanset indkomstens størrelse.

Beregning af skat
Først reguleres indkomsten med en række standardfradrag, som for de flestes vedkommende udgør mellem 6500 og 8000 euro. Personer med en invaliditetsgrad, der er godkendt af de spanske myndigheder, har mulighed for ekstra fradrag. Fradragets størrelse afhænger af invaliditetsgraden.
Skatten af den skattepligtige indkomst beregnes efter en progressiv skatteskala fra 15 til 45 pct.
Private ratepensioner eller livrenter beskattes meget lempeligt. Afhængig af ordningens art skal kun 25-35 pct. af de årlige udbetalinger medtages til beskatning.

Kapitalgevinster fra f.eks. salg af værdipapirer og andre formuegoder beskattes med 15 pct. såfremt ejerskabet har været minimum 12 måneder.

Indkomst, der er optjent uden for Spaniens grænser, skal medtages i indkomstopgørelsen. Hvis der er betalt skat i optjeningslandet, kan denne skat modregnes i den spanske skat, forudsat at optjeningslandet har en dobbeltbeskatningsaftale med Spanien.

Renteindtægter og udbytter beskattes efter den almindelige skatteskala.
Ægtefæller kan frit vælge, om de vil sambeskattes eller beskattes hver for sig. Sambeskatningen sikrer, at begge ægtefællers fradrag udnyttes maksimalt.

Salg af bolig
Hovedreglen er en beskatning på 15 pct. af fortjenesten, forudsat at boligen har været ejet i minimum 12 måneder.

Hvis der er tale om den primære bolig, og denne har været ejet i mindst tre år, og provenuet anvendes til at anskaffe en ny primær bolig, kan beskatningen af avancen helt undgås. Men det forudsætter, at man via sine selvangivelser kan dokumentere, at man også har haft fuld skatteresidens i treårs-perioden.

Skatteresidente personer over 65 år behøver ikke at reinvestere salgsprovenuet for at få skattefritagelse for kapitalvindingsskatten, men de skal stadig dokumentere fuld skatteresidens i treårs-perioden forud for salget. Nogle sælgere over 65 år, der ikke har indleveret selvangivelse i de seneste tre år forud for salget af deres bolig, er kommet i klemme med denne regel. De kommer til at betale kapitalvindingsskat af avancen, selv om de har været fastboende i Spanien i mange år.

Formueskatten
I Spanien betales formueskat - i hvert fald indtil videre. Det diskuteres p.t. livligt i Madrid, om man skal afskaffe denne skat, som det skete i Danmark og for nylig også i Sverige, men indtil videre må vi leve med den.

Man skal indlevere formue-selvangivelse, hvis formuen overstiger 108.000 euro. Bemærk at ægtefæller ikke kan lade sig sambeskatte, men skal indlevere hver sin formue-selvangivelse.

Ved formueberegningen kan der fratrækkes værdien af den primære bolig med op til 150.000 euro pr. person. Et ægtepar, der ejer boligen, har altså et samlet fradrag på 300.000 euro. Kun den del af ejendommens værdi, der overstiger disse grænser, skal medtages i formueopgørelsen.

Formueskatten beregnes efter en progressiv skatteskala fra 0,2 pct. af den skattepligtige formue op til 2,5 pct. for meget store formuer.

I praksis
I Spanien tilsendes ikke fortrykte selvangivelsesblanketter. De hentes hos skattevæsenet eller på internettet (www.aeat.es).

Selvangivelserne hedder model 100 og 714. Efter at have udfyldt indkomst- og formueoplysningerne beregner man selv sin skat og indbetaler beløbet til sin bank, der også modtager selvangivelsen og videresender den til skattevæsenet.

Man har mulighed for at opdele skattebetalingen i to rater med 60 pct. senest den 30. juni og 40 pct. senest den 30. oktober. Normalt er mellemværendet med skattevæsenet hermed afsluttet for det pågældende indkomstår. Man modtager ikke meddelelser fra skattevæsenet, medmindre der måtte være spørgsmål til de indsendte oplysninger. Systemet bygger på en udpræget tillid til, at borgernes oplysninger er korrekte. Det spanske skattevæsen har dog løbende udvidet informations- og indberetningspligten til arbejdsgivere, banker, mv.

Man kan få hjælp til udfyldelsen på det lokale skattekontor eller hos en revisor/skatterådgiver.

Ikke-skatteresidenter
Ejere af fast ejendom, der ikke er skatteresidenter i Spanien, skal indgive selvangivelse som begrænset skattepligtige. Der skal betales lejeværdiskat og formueskat af den faste ejendom.
Ejes kun en enkelt ejendom, har man frist med indgivelse af selvangivelsen til udgangen af året. Denne selvangivelse hedder model 214.

Ejere af flere ejendomme (herunder også ejere af en ejendom med garage, der har sit eget skatteidentifikationsnummer), skal indgive selvangivelse senest den 30. juni. Selvangivelserne hedder model 210 og 714.

Lejeværdiskatten betales af ”valor catastral”, dvs. den spanske offentlige ejendomsvurdering. Lejeværdien fastsættes til 2 pct. for ejendomme vurderet før 1. januar 2004, og 1,1 pct. for ejendomme, der er vurderet efter denne dato. Den årlige lejeværdiskat udgør 25 pct. af disse satser.

Formueskatten betales af ejendommens værdi, typisk skødeværdien, og betales efter samme skala som gælder for residenter, men uden bundfradrag. For almindelige boliger udgør skatten normalt mellem 0,30 og 0,50 pct. af værdien. Der er modregningsret for denne skat i den danske ejendomsværdiskat.

Med indgivelse af selvangivelsen for 2006 afsluttes en epoke, idet den nye skattereform er trådt i kraft med virkning fra 1. januar 2007. Som omtalt i aprilnummeret af Solkysten, får en række pensionister betydelige besparelser på næste års selvangivelse.

Martin Davidsen
Økonom & skatterådgiver i advokatfirmaet Mona Elisabeth Davidsen, Marbella
Tilmeld nyhedsbrevVersion til udskrift · Send til en ven


Solkysten
Skrevet af: Solkysten
Denne artikel er bragt med tilladelse fra Magasinet Solkysten. Gå direkte til hjemmesiden: Solkysten

Læs flere artikler fra samme udgave af Solkysten
Solkysten - Maj 2007
Solkysten - Maj 2007

Sydspanien.dk
Fakta om Spanien
Real Estate | Rentals | Rejseoversigten - Spanien | Rejs-Med.dk til Spanien | Klikket.dk om Spanien | Billig-Flybillet.dk | Flybilletter til Spanien | Flyrejser - Andre lande | Boliger | Bolig | Billeje Malaga