Alt om Costa del Sol i Sydspanien
Sydspanien.dk

Malaga webcam
Malaga Webcam

Sydspanien.dk kan du læse alt om Costa del Sol - Andalusiens sydlige del.
© Hubert Isselée - Fotolia.com
© Hubert Isselée - Fotolia.com
Hvor svært kan det være?
Skrevet af Solkysten
Igennem mine mange år som rådgiver i skattespørgsmål, især spørgsmål om skattepligt, er der et stadig tilbagevendende problem, ...
... der dukker op, nemlig spørgsmålet om at opgive sin bopæl i Danmark for at få skatte-pligten til at høre op, når man emigrerer.

Det er forbavsende, hvor mange måder skattevæsenet prøver på at spænde ben for folk på; der er virkelig tale om kreativ tankegang, der gang på gang fører til praksisændring, fordi sagerne ikke bliver prøvet ved domstolene. Jeg prøver hermed at lave en slags drejebog for potentielle emigranter ved at anvende alle de finurligheder, jeg har hentet fra en konkret sag, der til syvende og sidst blev vundet i Østre Landsret. Jeg har tidligere omtalt sagen ganske kort i disse spalter.

Det er ofte helt uvedkommende ting, der ender med en skattesag. I dette tilfælde en banal sag om to ægtefæller, der ikke længere kunne finde ud af at leve sammen. De besluttede sig for at separeres, og manden flyttede midlertidigt ind i familiens sommerhus, som ægtefællerne ejede fifty/fifty. Det drejer sig om et gammelt uisoleret træhus med el-opvarmning og en brændeovn. Da episoden foregik lige op til jul, var han nødt til at finde en anden løsning, men han havde jo meldt flytning til sommerhusadressen, selvom han ikke måtte bo der.

Han skulle aldrig have meldt flytning dertil!

Manden var luftkaptajn i SAS og fløj med SAS Commuter hovedsagelig fra Norge (Oslo). Da han samtidig havde et godt øje til dame deroppe, flyttede han til Oslo i begyndelsen af januar måned, efter 23 dage med adresse i sommerhuset. Skattevæsenet gav ham et skattekort, så der ikke skulle trækkes dansk A-skat som følge af den nordiske skatteoverenskomst. Han skulle betale skat i Norge, medmindre han flyttede til et andet land.

Det gjorde han så henad foråret, nemlig til England, hvor han lejede sig ind hos en god ven. Senere samme år flyttede han så definitivt til Provence i Sydfrankrig, hvor der bor en masse SAS folk. Året var 1998, og han bekymrede sig ikke om at få manifesteret sin flytning til Frankrig, da han fik sin årsopgørelse for 1998.

Det skulle han have gjort, fordi han nu blev ”hængende” i sommerhuskommunen, selvom han var rejst til udlandet allerede efter 23 dage i sommerhuset halvandet år tidligere.

I løbet af 1999 begyndte et slagsmål om hans forskudsregistrering, for han ville ikke betale skat til Danmark, når han var flyttet til Frankrig. Kommunen nægtede at realitetsbehandle sagen, og når det drejer sig om en forskudsregistrering, kan man ikke klage videre, fordi der senere kommer en endelig skatteansættelse i løbet af 2000. Da den kom, klagede han over ansættelsen, og der var en livlig korrespondance frem og tilbage. På et tidspunkt kom en afgørelse, som han ikke fik klaget over på den formelt korrekte måde; han fortsatte ”blot” med at bearbejde sagen, som om der ikke var truffet en afgørelse af skatteforvaltningen.

Derved overså han den formelle klagefrist, og pludselig sagde skatteankenævnet, at nu var sagen forældet, fordi klagefristen var overskredet uden en formel klage til nævnet. Den afgørelse blev klaget til Landsskat-teretten, der afgjorde, at de lokale myndigheder skulle realitetsbehandle sagen, fordi man anså klagerens fortsatte korrespondance i sagen som en reel klage over ansættelsen. Det gjorde naturligvis ikke kommunikationen nemmere mellem parterne.

I mellemtiden flyttede luftkaptajnen til en anden adresse i Frankrig, og efterhånden blev der også slagsmål om indkomståret 2000; der var tale om et anseeligt skattebeløb, som manden måtte finde sig i at betale, fordi SAS fik besked på at indeholde A-skat i lønudbetalingen i Danmark.

Hele problemet var, at man ikke ville acceptere, at han var flyttet ud af Danmark, for han havde ignoreret problemet i 1998, hvor skatteansættelsen aldrig havde været til debat, og så holdt man ganske enkelt fast i manden for de efterfølgende år. Han skulle bevise, at han var flyttet, men han var altså ikke i stand til at løfte denne bevisbyrde.

Og hvorfor ikke?
Fordi der henad vejen opstod en masse fejl i sagsbehandlingen:

• Han havde ikke tydeligt tilkendegivet at han var flyttet fra sommerhuset, så spørgsmålet om skattepligt eller ej for 1999 blev svært at bevise for ham, for han havde jo ikke gjort vrøvl over 1998; og det var definitivt for sent nu!

• Ved en fejl oplyste teknisk forvaltning, at der blev hentet renovation hver uge fra sommerhuset, men det var altså hos naboen, hvis hus var udlejet. Selvom teknisk forvaltning efterfølgende indrømmede fejlen, blev det ikke accepteret i sagsbehandlingen.

• Da sommerhuset ikke blev anvendt i vinterhalvåret, var vandforbruget gennem flere år anslået skønsmæssigt, så det fik jo ikke for lidt. Da sagen spidsede til, målte man så det totale forbrug i denne årrække til meget mindre end det årlige skønsmæssigt satte forbrug. Det kunne skattevæsenet da ikke tage sig af!

• Sommerhuset var elopvarmet, og der var altid tændt for varmen i badeværelset for at undgå frostsprængninger. Skattevæsenet påstod derfor, at han fortsat brugte sommerhuset som fast bolig. Senere i sagen blev der indhentet en udtalelse fra en teknisk sagkyndig person, der oplyste, at det faktiske forbrug efter hans vurdering svarede til omkring 10 pct. af det, der skulle til, hvis man boede i huset hele tiden.

• Der var brændeovn i sommerhuset; derfor påstod skattevæsenet, at han bare havde brugt den til supplerende opvarmning, selvom skorstensfejeren udtalte, at skorstenen ikke havde været anvendt. Det kunne han konstatere under sine jævnlige brandsyn.

Alle disse fakta blev ignoreret hele vejen op gennem systemet, hvor Landsskatteretten traf afgørelse i december 2006 med den klausul, at den ville genoptage sagen, hvis Landsretten kom til et andet resultat. Det skete så en måned senere.

Fortsættes i næste nummer af
Solkysten.

Tilmeld nyhedsbrevVersion til udskrift · Send til en ven


Solkysten
Skrevet af: Solkysten
Denne artikel er bragt med tilladelse fra Magasinet Solkysten. Gå direkte til hjemmesiden: Solkysten

Læs flere artikler fra samme udgave af Solkysten
Solkysten - Juli 2007
Solkysten - Juli 2007

Sydspanien.dk
Fakta om Spanien
Real Estate | Rentals | Rejseoversigten - Spanien | Rejs-Med.dk til Spanien | Klikket.dk om Spanien | Billig-Flybillet.dk | Flybilletter til Spanien | Flyrejser - Andre lande | Boliger | Bolig | Billeje Malaga