Alt om Costa del Sol i Sydspanien
Sydspanien.dk

Malaga webcam
Malaga Webcam

Sydspanien.dk kan du læse alt om Costa del Sol - Andalusiens sydlige del.
Mørke skyer over pensionen
Skrevet af Solkysten
Den 27. juni 2007 har regeringspartierne, DF, RV, S og SF indgået en rammeaftale om den fremtidige pensionsbeskatning.
De danske pensionsbeskatningsregler er som bekendt blevet underkendt ved EF-Domstolen, og det indebærer, at Danmark er forpligtet til blandt andet at udvide fradragsretten for pensions-bidrag, så bidrag indbetalt til udenlandske pensionsordninger også omfattes.

Der er enighed om at videreføre den danske model for pensionsopsparing, hvor der i uændret omfang er fradragsret for pensionsopsparing, der foretages via arbejdsgiveren eller privat.

Det medfører videre, at de udenlandske pensionsudbydere skal indgå en forpligtende aftale med de danske myndigheder om at foretage indberetning, indeholdelse og indbetaling af skat på tilsvarende vis som danske institutter.

Som følge heraf bliver Danmark tillige nødt til at ændre reglerne vedrørende pensionsafkastskatten (PAL-skatten), da Danmark ikke kan beskatte udenlandske pensionsinstitutter af afkastet af investeringerne. Skattepligten må derfor omlægges til individniveau, således at skattepligten fremover påhviler den enkelte pensionsopsparer.

Det værste
I rammeaftalen er der givet bemyndigelse til regeringen til at opsige overenskomsterne med Frankrig og Spanien til undgåelse af dobbeltbeskatning og indlede forhandlinger med de to lande om Danmarks ret til beskatning af danske pensioner. Der er vist ikke megen tvivl om, at denne bemyndigelse bliver udnyttet. Altså vil Danmark fremover (uvist fra hvornår) kunne beskatte pensionsudbetalinger til personer, der flytter til Frankrig og Spanien. De to lande har ingen interesse i at ændre på deres nuværende ret til beskatningen, så hvorfor skulle de begynde en forhandling om det?

Hvis/når Danmark får beskatningsretten, bliver konsekvensen, at totalskatten på pensionsudbetalingerne svarer til den danske skat. Formentlig skal det hele også betales til Danmark.

Lovforslaget vil blive fremsat i løbet af efteråret 2007. I værste fald bliver ændringerne med virkning fra lovforslagets fremsættelse, så fremtidige pensionister i Frankrig og Spanien bliver omfattet af de nye regler. Man har tilsyneladende fredet de pensionister, der allerede er flyttet.

En anden mulighed er, at reglerne først får virkning for flytninger efter 31. december 2008, fordi de nuværende overenskomster har et langt opsigelsesvarsel, der tidligst har virkning fra 1. januar 2009. Jeg tror, det sidste er det sandsynligste, men det skal den ”højere jura” (defineret af politikere) afgøre.

Det bedste
Hvis det lykkes politikerne at blive enige, og hvis alle involverede parter er blevet hørt og har (måttet) acceptere(t), vil PAL-skatten nu blive individualiseret. Så skulle vi have overstået problemet med at få lempelse for denne skat, fordi den nu kan beregnes for den enkelte pensionsmodtager og blive omfattet af overenskomsten. Usikkerheden ligger dog stadig i, at en ny overenskomst også her kan tillægge Danmark beskatningsretten fra et eller andet tidspunkt.

Andre boller på suppen
Rammeaftalen er et meget vidtgående indgreb i både danske, franske og spanske regler. Den danske finanslov nyder blandt andet godt af, at udenlandske (herunder franske og spanske) holdingselskaber lever i skattely i Danmark med en meget fordelagtig beskatning på koncernbasis. Eksperter har beregnet, at hvis de franske holdingselskaber i Danmark bliver forment adgang til denne fordel, vil de trække sig ud af Danmark.

Beregningerme siger, at skatten fra disse selskaber langt overstiger den indkomstskat (og eventuelt PAL-skat), som Danmark vil få i fremtiden efter de foreslåede nye regler. Altså, nettotab for statskassen.

Desuden har de danske pensionsselskaber slået sig i tøjret og fremført, at de ikke vil være i stand til at lave den påkrævede individualisering af depoterne, så hver enkelt pensionsopsparer kan opgøres til brug for PAL-skatten. Det er naturligvis noget sludder, for selvfølgelig kan det lade sig gøre. Men det vil koste blod, sved og tårer. Og hvem skal betale for det? Det kan kun kunderne! Hertil kommer, at der er en masse forskellige pensions-ordninger med og uden bonusordninger. Der skal således laves gennemsnitsberegninger, så den ene type ordning ikke får fordele på de andre kunders bekostning.
Det bliver et spændende efterår for os alle sammen, men med pil nedad!

God sommer!


Tilmeld nyhedsbrevVersion til udskrift · Send til en ven


Solkysten
Skrevet af: Solkysten
Denne artikel er bragt med tilladelse fra Magasinet Solkysten. Gå direkte til hjemmesiden: Solkysten

Læs flere artikler fra samme udgave af Solkysten
Solkysten - August 2007
Solkysten - August 2007

Sydspanien.dk
Fakta om Spanien
Real Estate | Rentals | Rejseoversigten - Spanien | Rejs-Med.dk til Spanien | Klikket.dk om Spanien | Billig-Flybillet.dk | Flybilletter til Spanien | Flyrejser - Andre lande | Boliger | Bolig | Billeje Malaga