Alt om Costa del Sol i Sydspanien
Sydspanien.dk

Malaga webcam
Malaga Webcam

Sydspanien.dk kan du læse alt om Costa del Sol - Andalusiens sydlige del.
Solkysten skaffer svar
Skrevet af Solkysten
Har du et praktisk problem i din spanske hverdag? Send os et par linier, så forsøger vi at skaffe svar!
400 euro i checkgebyr
 ?  Sidste år optog jeg et lån, og da jeg (i strid med det aftalte) fik beløbet udleveret på en check, satte jeg checken ind på min bankkonto, men i en anden filial end den sædvanlige.
Stor var min forbavselse, da jeg senere opdagede, at jeg var blevet afkrævet 397,50 euro i gebyr. Bankmanden i min egen filial sagde, at var jeg kommet til ham med checken, skulle det ikke have kostet mig en cent. Han har forgæves prøvet at få beløbet tilbageført fra den anden filial.
Jeg har senere hørt, at der ifølge en EU-forordning er loft over, hvor meget en bank må tage for en sådan transaktion. Hvis det er rigtigt, kan I så henvise mig til den pågældende EU-forordning og råde mig til, hvad jeg skal gøre?
K.J.

  !   Banco de España (den spanske centralbank) oplyser, at med få undtagelser er der gebyrfrihed. Gebyrerne skal altså ikke godkendes, pengeinstitutterne skal blot indberette dem til centralbanken.
Pengeinstitutterne må gerne give ”rabat” til udvalgte kunder, så derfor kunne din lokale bankmand have tilbudt dig en speciel service. Men den slags er man nødt til at forhøre sig om på forhånd – og bør gøre det, når talen er om så store beløb.
www.bde.es/tipos/comisiones.htm kan kunderne se gebyrerne i alle spanske pengeinstitutter. Vi har udeladt navnet på dit pengeinstitut, men det fremgår, at det beregner et gebyr på 0,20 pct. (minimum 1,20 euro) for en check udstedt i Spanien. Det svarer til, hvad du har betalt. Det fremgår også, der kan være en anden – lavere – takst, hvis du har en speciel kontoform, så måske bør du bede om klar besked på dette punkt.
Føler du dig forkert behandlet efter pengeinstituttets egne regler, kan du starte en klagesag på det lokale forbrugerkontor OMIC efter den fremgangsmåde, vi beskrev i juli-nummeret. Ellers er der næppe noget at stille op.
Til slut kan jeg tilføje, at bankkundernes forbrugerorganisation Adicae  (www.adicae.net) for øjeblikket fører en kampagne med henblik på at stoppe bankernes formodede misbrug på gebyrområdet. Gebyrerne er nemlig vokset meget i de seneste år.
Som følge af kampagnen er nogle gebyrer faktisk blevet kendt ulovlige, enten fordi de ikke dækkede over reelle serviceydelser, eller fordi det var serviceydelser, som kunden ikke havde anmodet om.
For at afrunde emnet vil jeg helt generelt opfordre læserne til at sætte sig ind i gebyrpolitikken, inden de vælger pengeinstitut. Der er store forskelle på gebyrernes størrelse fra det ene sted til det andet!
red.

Forskelsbehandling af feriebolig i udlandet
 ?  Jeg har et spørgsmål vedrørende beregning af dansk ejendomsværdiskat af hus i Spanien.
Når man ejer et hus i Spanien, er det salgsværdien af dette hus, som ligger til grund for beregning af ejendomsværdiskatten i Danmark. Hvis man har et hus i Danmark, er det den offentlige vurdering, som ligger til grund for beregningen.
For nylig har jeg erfaret, at den offentlige vurdering i Danmark ofte ligger milevidt fra salgsværdien. Jeg har et friskt eksempel fra en veninde her i Danmark, som netop har haft to forskellige ejendomsmæglere til at give bud på  sit hus. Begge ejendomsmæglere kom til omtrent det samme beløb, som næsten var det dobbelte af den offentlige vurdering.
Mig bekendt må det være den samme beregning, der benyttes for henholdsvis udenlandsk og dansk ejendom. Man skal vel ikke straffes, fordi det er i Spanien man har valgt at købe hus?
HLB

  !   Desværre har spørgeren ikke ret i sin antagelse af, at samme beregningsregler for den danske ejendomsværdiskat er gældende for danske og udenlandske ferieboliger. Dette burde naturligvis være tilfældet. Danmark har valgt at beskatte danskernes ferieboliger væsentlig hårdere, hvis ferieboligen er beliggende uden for Danmarks grænser.  Denne forskelsbehandling ville næppe kunne opretholdes, hvis nogen havde kræfter til at indbringe spørgsmålet for de kompetente myndigheder i EU.
Ifølge ejendomsværdiskattens § 4a stk 5, der er gældende for udenlandske ejendomme, er det handelsværdien den 1. januar 2001 (eller handelsværdien i indkomståret, hvis den er lavere) der skal danne grundlag for beregningen. Det er imidlertid kun den ejer, der ejede ejendommen den 1. januar 2001 og tidligere, der har mulighed for at anvende handelsværdien fra denne dato. Ejere af ejendomme, der er erhvervet efter denne dato, skal anvende handelsværdien i indkomståret.
Ejere af udenlandske fereboliger får således ikke gavn af forskellen mellem den offentlige vurdering og handelsværdien.
Martin Davidsen
Advokatfirmaet Mona
Elisabeth Davidsen

Forskelsbehandling i ejerforening
 ?  Min ejerforening og administration er mildt sagt ikke meget bevendte, så passive som muligt, kun ét årligt møde.
Det helt store procedure-mæssige problem er vetoretten, der forhindrer enhver udvikling. Der er altid en, der siger nej.
Mit spørgsmål er: Hvor stor forskelsbehandling kan en bestyrelse tillade sig?
Jeg har en pragtfuld terrasse, der kun mangler at to pergola-søjler fjernes for at give Solkystens bedste udsigt. Men en diktatorisk bestyrelsesforkvinde, der selv har foretaget alle mulige ændringer uden at forelægge dem på det årlige møde, sagde nej.
Da andre ejere tidligere har fjernet deres fuldstændigt tilsvarende søjler, er mit spørgsmål, om en retssag kunne tvinge bestyrelsen til at give mig den samme ret.
Ole Larsen

  !   Når du skriver, at det helt store problem er vetoretten, må jeg formode, I har en bestemmelse om absolut enighed ved afstemninger. Hvis det er tilfældet, var det jo en rigtig god ide, om man kunne overbevise alle om at ændre på jeres vedtægter, for det må da også være svært at leve med for de andre?
Dit spørgsmål om, hvor stor forskelsbehandling en bestyrelse kan tillade sig, kan naturligvis besvares med, at alle skal behandles ens i ens sager.
Hvis andre ejere har fjernet deres søjler, kan du forlange at få udleveret en kopi af referatet fra det møde, hvor det blev besluttet, at de fik lov til det.
Såfremt der ikke findes referater herom, så har de gjort det for ”egen regning”, det vil sige uden tilladelse. Hvis du ikke må fjerne dine søjler uden tilladelse, kan du forlange, at de allesammen sætter deres søjler op igen.
Jeg går ud fra, du har kontaktet en syn- og skønsmand, der har vurderet, at det ikke er bærende søjler? Huset skal jo heller ikke styrte sammen over hovedet på jer!
Vi vil råde til, at du indkalder til en ekstraordinær generalforsamling igennem administrator. Den kan du få igennem, hvis mindst 25 pct. af ejerne går sammen om det.
 Punkterne på dagsordenen skal være:
1. Ændring af vedtægter, således at man ved afstemninger kræver almindeligt flertal og ikke absolut enighed.
2. Anmodning om, at I må fjerne jeres piller.
Såfremt punkt 2 stemmes ned, kan du via en advokat gennemtrumfe, at alle andre stiller deres piller op igen - og du skal naturligvis oplyse, at du har i sinde at gøre det, så du kan presse dem lidt. Det betaler sig bedst for alle, at du får lov til at gøre det samme, som andre allerede har gjort.
Advokatsekretær Lonnie Christiansen / advokat
Asunción Cantero León

Bil med til Spanien
 ?  Kan vi med fordel tage vores Toyota Avensis fra 2001 med til Spanien og få den på spanske nummerplader? Vi har hørt, man i Danmark kan få godtgjort afgiften, og betale en mindre afgift i Spanien. Er der flere omkostninger i den forbindelse?
Til orientering kan oplyses, at vi er ikke-residenter med egen bolig.
 I. og P. Køneke

  !   I kan udføre bilen af Danmark, hvorefter I indfører og registrerer den i Spanien. Her skal I betale spansk registreringsafgift af bilens aktuelle værdi. Denne værdi fastsættes af Hacienda (det spanske skattevæsen). Afgiften er væsentligt lavere end i Danmark - 7 pct. for en benzinmotor op til 1599 cc, og 12 pct. hvis motoren er større. For dieselmotorer går grænsen mellem de to afgiftsstørrelser ved 1999 cc. Dertil må regne med ca. 1100 euro til diverse bureaukratiske omkostninger.
I Danmark kan I samtidig søge om at få den danske registreringsafgift retur. Den er ca. 60 pct. af bilens aktuelle værdi. Er en bil f.eks. 100.000 kr. værd, skal man i princippet have 60.000 kr. retur. Fra de 60.000 kr. trækker det danske skattevæsen dog et administrationsgebyr på 15 pct, så man reelt får udbetalt 51.000 kr.
Kan det betale sig? Det må I selv regne på!
Vær opmærksom på, at efter at have omregistreret bilen til spanske plader, må I som ikke-residenter kun bruge den i meget begrænset omfang i Danmark. I kan søge om tilladelse i Rigspolitiet til at køre bilen ind i Danmark, direkte til en nærmere opgivet adresse, hvor den skal blive stående, til den køres tilbage til Spanien.
Mads Brygmann
Rådgivningsfirmaet Gestimar

Ingen obligatorisk forsikring
 ?  Hvis man påtænker at udleje en feriebolig i Spanien på uge- eller månedsbasis, er man så forpligtet til at have en form for ansvarsforsikring, der dækker eventuelle skader, en lejer måtte pådrage sig i eller ved lejligheden? Eksempelvis nedfaldne genstande, fald på glatte gulve, eksplosion ved gasudslip, skader fra kemikalier, brand grundet fejl i el-installationer, skoldning, ulykke i ejendommens elevator etc. Eller kan man blot gardere sig ved at oplyse lejer skriftligt om, at opholdet sker på eget ansvar.
H.L.

  !   Det er ikke obligatorisk at have en indbo- og ansvarsforsikring. Hverken når man selv bor i boligen, eller når man lejer ud. Det forekommer, at udlejer og lejer bliver enige om, at lejer selv skal tegne en sådan forsikring. Hvis udlejeren insisterer, kan lejeren naturligvis blive nødt til det, hvis han vil leje den pågældende bolig.
Advokatsekretær Lonnie Christiansen / advokat
Asunción Cantero León

Fax: 952 46 28 22 eller e-mail: per-ole@solkysten.net
Tilmeld nyhedsbrevVersion til udskrift · Send til en ven


Solkysten
Skrevet af: Solkysten
Denne artikel er bragt med tilladelse fra Magasinet Solkysten. Gå direkte til hjemmesiden: Solkysten

Læs flere artikler fra samme udgave af Solkysten
Solkysten - Oktober 2007
Solkysten - Oktober 2007

Sydspanien.dk
Fakta om Spanien
Real Estate | Rentals | Rejseoversigten - Spanien | Rejs-Med.dk til Spanien | Klikket.dk om Spanien | Billig-Flybillet.dk | Flybilletter til Spanien | Flyrejser - Andre lande | Boliger | Bolig | Billeje Malaga